افغانستان

ديبرا لاينز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار می دهد که افغانستان ممکن است بحران بسیار عمیق تر را، پیش رو داشته باشد!

آسواکا نیوز(جمعه/۱۹سنبله/۱۴۰۰): لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد به شورای امنیت سازمان ملل گفت طالبان قدرت را به دست آوردند، اما هنوز اعتماد مردم افغانستان را به دست نیاورده اند. آنها اکنون باید تصمیم بگیرند که آیا مایل به انعطاف پذیری هستند و از حقوق و امیدهای هر افغان حمایت می کنند یا قصد دارند افغانستان را به دوران تاریکی بازگردانند.

سازمان ملل متحد در کنار مردم افغانستان خواهد ماند و ارائه کمکهای حیاتی و از حقوق همه افغانها حمایت خواهد کرد. اما در صورتی که جامعه بین الملل نتواند برخی اقدامات مهم را بصورت فوری انجام دهد می تواند فاجعه بشری افغانستان بیشتر شود.

یک راهی را باید بصورت عاجل پیدا نمود تا اجازه دهد پول به افغانستان انتقال یابد تا از فروپاشی کامل اقتصاد و نظم اجتماعی جلوگیری کند. شکست جامعه بین المللی در افغانستان کناره گیری از پیامدهای آن را توجیه نمی کند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button