افغانستان

وزارت مالیه: تمام کارمندان وزارت مالیه به جز کارمندان زن از امروزشنبه ۲۰سنبله به وظایف خود برگردند!

آسواکا نیوز(شنبه/۲۰سنبله/۱۴۰۰): وزارت مالیه در یک اعلامیه از تمام مسوولان و کارمندان این نهاد در وزارت مالیه، معینیت عواید و گمرکات، شرکت های دولتی مرکز و تمام مسوولان و کارمندان ریاست های گمرکات در ولایت ها خواسته است که به وظایف قبلی شان بدون سکتگی به روز شنبه ۲۰ سنبله،۱۴۰۰ خورشیدی حاضر شده و وظایف در امور محوله شان را پیش ببرند.

در این اعلامیه تاکید شده است که اگر کارمندان در بخش های یاد شده الی روز دو شنبه ۲۲ سنبله به وظایف خویش حاضر نشوند؛ از تاریخ اول ما سنبله غیر حاضر محسوب می شوند.

در بخشی از این اعلامیه آمده است که کارمندان و موظفین زنان از این امر الی آماده شدن محیط مناسب کاری مستثنی می باشند.

همچنان کارمندان وزارت مالیه در کابل از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ پس از چاشت به طور موقت و کارمندان اداره های گمرکات در ولایت های کشور به صورت قبلی اوقات کاری شان از ساعت ۸ صبح الی ۴ عصر به وظایف خویش ادامه دهند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button