افغانستان

والی ننگرهار: نیروهای ا.ا.ا به صورت خود سر حق تلاشی و بازجویی خانه های مسکونی افراد مشکوک در این ولایت را ندارند!

آسواکا نیوز(شنبه/۲۰سنبله/۱۴۰۰): شیخ ندا محمد ندیم، والی ولایت ننگرهار در یک مکتوب رسمی به تمام نیروهای امارت اسلامی در این ولایت دستور داده است تا خانه و افرادی که مشکوک استند را خود سر مورد بازرسی و تلاشی قرار ندهند و در صورت شناسایی افراد و خانه های مسکونی مشکوک به فرماندهی و ریاست استخبارات خبر دهند.

والی ننگرهار به فرماندهان نظامی ا.ا.ا در این ولایت گفته وسایط نقلیه و تجهیزات جنگی را که در جریان و پس جنگ در این ولایت به دست آورده اند، هر چه عاجل به نهاد های مربوطه در این ولایت تسلیم کرده و از گشت و گذار با اسلحه بدون نیاز در سطح شهر خود داری کنند.

در این مکتوب نیز ذکر شده است که تنها افراد مسوول در شهر و ساحات مربوطه شان می توانند با وسایط نقلیه نظامی و سلاح های دست داشته شان گشت و گذار کنند و در صورت دیده شدن افراد با سلاح و وسایط نقلیه نظامی در ساحاتی که مسوولیت ندارند برخورد قانونی صورت گرفته و حق شکایت را ندارند.

همچنان والی ننگرهار به تمام فرماندهان نظامی و فرماندهان تولی ها در این ولایت دستور داده است که افراد ذیل را از گروه های خود بیرون سازند: افرادی که ریش خود را تراشیده اند و اشخاصیکه به ارتباط ویا هم اسم خوارج (داعش) متهم باشد. تاکید شده است که اگر اشخاص ذکر شده در گروه های فرماندهان نظامی در این ولایت دیده شود، وظایف شان تعلیق و خلع سلاح می گردند.

در بخشی از این مکتوب آمده است که در شهر ها تنها افرادی باقی بمانند که برای شان مسوولیت داده شده و متباقی به ساحات قبلی خود برگردند، نیروهای ا.ا.ا از وسایط شیشه سیاه استفاده نکنند الی داشتن امر از مقام ولایت، همچنان به نیروهای امارت اسلامی در این ولایت به شمول فرماندهی قطعات قول اردو هدایت داده شده است که از نقاب یا پوشانیدن روی و استفاده از عینک های سیاه مطلقاْ خود داری کنند. در غیر آن حق شکایت را نخواهند داشت.

در مکتوب ذکر شده است با رعایت موارد بالا می توان از خود سری و نا امنی در این ولایت جلوگیری کرد و در صورت عدم اجراات این قوانین با افراد برخورد قانونی می شود.

مؤرخ: 24/1/1443

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button