افغانستان

سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستار کمک های بشردوستانه به افغانستان شد!

آسواکا نیوز(یک شنبه/۲۱سنبله/۱۴۰۰): آنتونیو گوتیرش، سرمنشی سازمان ملل متحد از جامعه جهامی خواسته است که تا روز دو شنبه۱۳ سپتامبر با وی به صورت حضوری و مجازی در جینیوا یکجا شوند تا همبسته گی خود را با مردم افغانستان اعلام کرده و از آن ها حمایت قابل لمسی را برای رسیده گی به نیاز های بشردوستانه تعهد نمایند.

گوتیرش گفته است کودکان، زنان و مردان افغانستان دهه هاست که با درگیری و محرومیت مواجه استند و اتفاقات اخیر در این کشور به آسیب پذیری آنها افزوده و همچنان خشک سالی شدید حاصلات پیشرو را صدمه زده و گرسنگی درحال افزایش است.

در این اعلامیه مطبوعاتی آمده است با محدودیت درعرضه پول نقد، اقتصاد در حال رکود و نگرانی در مورد حقوق زنان و دختران در حال افزایش است.

آنتونیو گوتیرش می گوید: افغانها به طورعاجل به غذا، ادویه، خدمات صحی، آب سالم، حفظ الصحه و محافظت نیاز دارند و موسسات سازمان ملل متحد و شرکای غیردولتی یک درخواست تجدید نظر آنی را برای دریافت ۶۰۶ میلیون دالر آمریکایی تا پایان سال جاری جهت فراهم ساختن کمک های  حیاتی برای ۱۱ میلیون شهروند آسیب پذیر در افغانستان راه اندازی کرده اند.

همچنان تاکید شده است که موسسات بشردوستانه بین المللی و افغان در صحنه حضور دارند و می توانند درین اوضاع به سرعت متغیر امداد رسانی نمایند و آنها به تمویل سریع و دسترسی پایدار به داخل و اطراف افغانستان نیاز دارند، تمام کارمندان امور خیریه، از جمله زنان باید از مصؤنیت و آزادی گشت و گذار خویش مطمئن باشند.

اقدام سریع و حمایت جامعه بین المللی برای حصول اطمینان از این که کارکنان امور بشر دوستانه می توانند خدمات اساسی و مهم را به سرعت برای مردم افغانستان ارائه کنند، حیاتی است.

در متن این اعلامیه تاکید شده است که هدف این نشست عالی وزرا در باره وضعیت بشردوستانه در افغانستان است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button