افغانستان

وزارت تحصیلات عالی: دانشگاه های دولتی به زودی آغاز و صنف های دخترانه و پسرانه جدا می شوند!

آسواکا نیوز(یک شنبه/۲۱سنبله/۱۴۰۰): عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی ا.ا.ا در یک نشست خبری گفت که به زودی که احتمالا یک هفته را در بر نمی گیرد درس های دانشگاه ها آغاز خواهند شد.

آقای حقانی افزود که هم زمان با آغاز درس های دانشگاه های دولتی در کشور صنف های دخترانه و پسرانه نیز از هم جدا خواهند شد.

سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این نشست خبری گفت که طرح ختم آموزش مخلوط دختران و پسران از سوی شورا های علمی دانشگاه ها به وزارت تحصیلات سپرده شده است و در آن طرح ها آموزش های دختران و پسران به اساس ارزش های اسلامی و ارزش های ملی افغانستان تنظیم شده  و این  شوراهای علمی فیصله کرده‌اند که به آموزش مخلوط پایان داده شود.

در طرح های شورای های علمی دانشگاه ها به وزارت تحصیلات عالی رسیده است در آن سه پیشنهاد برای جداسازی صنف های دختران و پسران درج شده است. درآن طرح ها آمده است که با توجه به امکانات، دانشجویان دختر و پسر باید در تعمیر های جداگانه درس بخوانند و اگر امکانات نبود، تایم‌های درسی‌شان جدا شود در مرحله اخیر اگر امکان این دو نبود یا شمار دانشجویان دختر کم بود، از جداسازی صنف ها استفاده شود.

همچنان آقای حقانی گفته است که برای دانشجویان دختر استادان دختر درس بدهند؛ اما اگر امکان این نبود استادان مرد می توانند به دانشجویان که حجاب اسلامی را رعایت می کنند و در پشت پرده به آن ها درس بدهند و در این جریان روی ترجمه، تحقیقات علمی و ایجاد رشته‌های جدید توجه ویژه صورت می گیرد.

دانشگاه های خصوصی در کشور فعال شده اند و برخی دانشگاه ها میان صنف ها پرده بند کرده و شماری نیز زمان درسی دختران و پسران را جدا کرده اند و دلیل اجازه این گونه ایجاد فضا در دانشگاه های خصوصی عدم مسوولیت بودیجه وی به عهده دولت می باشد.

قرار است تا ختم یک هفته دیگر روند درسی دانشگاه های دولتی آغاز شود و در این جریان افراد طالبان که از تحصیلات عالی بازمانده بودند نیز شامل درس در دانشگاه شوند.

عبدالباقی حقانی، سرپرست وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی گفت که جلو تقلب در آزمون کانکور نیز گرفته می‌شود و استفاده از ظرفیت‌های کادری از دیگر تعهدات امارت اسلامی می باشد.

نویسنده: لیما امین

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button