افغانستان

کارمندان زن در میدان هوایی بین المللی کابل دوباره به وظایف شان برگشتند!

آسواکا نیوز(دوشنبه/۲۲سنبله/۱۴۰۰): منابع تایید می کنند که شماری از کارمندان زن در میدان هوایی بین المللی کابل از سوی مقام های ا.ا.ا به وظایف شان خواسته شدند. کارمندان زن در میدان هوایی از بهر بررسی مسافران زن در ایست های بازرسی میدان هوایی به وظایف شان برگشتند.

این در حالی است که روز گذشته یک شنبه، مقام های امارت اسلامی نیروهای سرحدی پولیس دولت پیشین مستقر در میدان هوای کابل را به وظایف شان فرا خواندند.

پس از به قدرت رسیدن ا.ا.ا در افغانستان تمام کارمندان دولتی وظایف شان را ترک کردند و شماری هم به بیرون از کشور فرار شدند؛ اما طالبان در نشست های شان تاکید کرده اند که کارمندان اداره های دولتی را دوباره به وظایف شان می خواهند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button