افغانستان

صندوق سازمان ملل متحد می گوید: تخمیناً 18.4 میلیون شهروند افغانستان نیاز به کمک های بشردوستانه دارند!

آسواکا نیوز(دوشنبه/۲۲سنبله/۱۴۰۰): صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در ویب سایت خود در یک نشریه در باره افغانستان گفته است: جهان سرخط خبرها را خوانده و تصاویر از تحولات سریع اوضاع سیاسی را دیده اند، چون مصوونیت کارمندان و شرکای ما در اولویت است، بناً اوضاع بی ثباتی در صورت تداوم در افغانستان حال ارزیابی است.

این سازمان گفته است: آخرین تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان، بحران های انسانی از اثر ده ها سال درگیری، رویداد های اقلیمی و کووید 19 را افزایش می دهد.

در نشریه این سازمان درباره افغانستان آمده که تخمیناً 18.4 میلیون شهروند این کشور نیاز به کمک های بشردوستانه دارند و بحران کنونی خطر محرومیت زنان و دختران را از دسترسی به خدمات اولیه بهداشتی و سلامت باروری افزایش می‌دهد. هم‌چنان موضوعات ناشناخته نیز در افغانستان وجود دارند.

در این نشر گفته شده است که پیشرفت افغانستان در رشد آزادی، حقوق و کاهش چشم‌گیر مرگ و میر مادران از طریق دسترسی بهتر به مراقبت های سلامت باروری و دوران بارداری و زایمان نباید نا دیده گرفته شده و به دست فراموشی سپرده شود.

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد همرای شرکای خود برای اطمینان از دسترسی به خدمات مهم صحی و سلامت باروری در سطح کشور، روستا، منطقه و اردوگاه ها همکاری می‌کند.

این سازمان گفته است در حال حاضر صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از 171 مرکز درمانی خانواده ها را در افغانستان حمایت می‌کند و خدمات بهداشت مادران را در مناطق دور دست ارایه می‌کنند.

هم‌چنان گفته شده است که سی و هفت مرکز حفاظت از خانواده ها در افغانستان که در شفاخانه های دولتی در سطح ولایت ها و روستاها مستقر هستند، خدمات رایگان، خدمات بهداشتی محرمانه و مشاوره روانی را برای بازماندگان جنگ و خشونت ارائه می‌کنند.

در نشریه افزوده که پنج تیم صحی سیار خدمات بهداشتی برای تولید مثل، مادر، نوازد، کودک و خدمات سلامتی نوجوانان را ارایه می‌کنند، در حالی که خط رهنمایی صندوق جمعیت ملل متحد پشتیبانی از راه دور را برای پرستاران و قابله ها ارایه می کند. افزون بر این خطوط سلامتی جوانان، خدمات و معلومات بهداشتی را برای جوانان ارایه می‌کند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button