افغانستان

مولوي امیر خان متقي، سرپرست وزارت خارجه ا.ا.ا با سفیران چین و پاکستان در کابل دیدار های جدا گانه داشته است.

آسواکا نیوز(سه شنبه/۲۳سنبله/۱۴۰۰): مولوی امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه امارت اسلامی افغانستان پس از چاست ام روز با سفیران پاکستان و چین در کابل دیدار های جداگانه و گفتگو کرده است.

امیر خان متقی با وانگ یو، سفیر چین در کابل پس از چاشت ام روز، دیدار کرده است و سفیر چین گفته است کشورش آماده است تا روابط بشری، اقتصادی، روابط سیاسی و همکاری های خود با دولت افغانستان را ادامه دهد. سفیر چین هم چنان از کمک سه میلیون دالری برای واکسین کوید۱۹ و ۱۵ میلیون دالر به خاطر کمک های عاجل بحران بشری به افغانستان سخن زده است.

امیر خان متقی با منصور احمد خان، سفیر پاکستان در کابل نیز دیدار داشته است. در این یدار بالای بندر های تجارتی سپین بولدک و چمن و رفت امد شهروندان افغانستان به پاکستان گفتگو کردند و سفیر پاکستان وعده سهولت در رفت و آمد از بندر ها را داده است.


افزون بر موارد دیگر بالای رسیده‌گی به مشکل های موجود مهاجران افغانستان در پاکستان نیز بحث شده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button