افغانستان

رییس ستاد ارتش ا.ا.ا می گوید: در آینده های نزدیک یک ارتش قوی و منظم تشکیل می دهند!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۲۴سنبله/۱۴۰۰): فصیح الدین، رییس ستاد ارتش امارت اسلامی افغانستان در یک نشست در شهر کابل می گوید: مشوره ها به طور جدی برای ایجاد یک ارتش قوی در کشور جریان دارد و او تاکید می کند ارتشی که قرار است تشکیل شود طوری آموزش خواهند دید که توانایی دفاع از افغانستان را داشته باشند.

در جریان این نشست، رییس ستاد ارتش افزود نیروهای آنان کسانی که به نام قومیت و مقاومت برای پشتیبانی دیموکراسی و حفظ دست آورد های ۲۰ سال گذشته در برار این گروه ایستاده اند را سرکوب می کنند. او می گوید: این افراد در پی اخلال امنیت و سمت و سو دادن کشور به جنگ های داخلی استند و به آنان اجازه ای به خاک و خون کشاندن افغانستان را نمی دهند.

هر چند فصیح الدین از طرف های مشخصی نام نبرد؛ اما پس از تسلط طالبان بر کابل  احمد مسعود جبهه مقاومت در پنجشیر را رهبری کرده و در پنجشیر و اندراب در مقابل طالبان ایستاده گی کرد. گزارش های وجود دارد که تا هنوز مشکل جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود با طالبان به پایان نرسیده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button