افغانستان

مکتب های دخترانه در کشور به زودی باز خواهد شد!

آسواکا نیوز(شنبه/۲۷سنبله/۱۴۰۰): ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی و معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ به رسانه های گفته است که به زودی مکتب های دختران فعال و دانش آموزان دختر می توانند به درس های شان برسند.

آقای مجاهد گفته است که مسوولان امارت اسلامی بالای کارشیوه کار دارند که نحو جداسازی صنف ها و تقسیم بندی استادان مکتب ها را مشخص می کند و به زودی نتیجه آن را از طریق رسانه ها با مردم شریک خواهند کرد.

قبل از این وزارت معارف از آغاز درس ها و مکتب های پسرانه در کشور خبر داد و اما از دانش آموزان دختر و استادان زن خواسته شده بود که آن ها به مکتب ها و درس های شان تا اطلاع بعدی حاضر نشوند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button