افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان: دفتر این کمیسیون را نیروهای ا.ا.ا در اداره خود درآورده و از آن استفاده می کنند!

آسواکا نیوز(یکشنبه/۲۸سنبله/۱۴۰۰): کمیسیون حقوق بشر افغانستان در یک اعلامیه شکایت کرده است که دفتر این کمیسیون از سوی طالبان تصرف شده است و طالبان از آن استفاده می کنند.

در اعلامیه که کمیسیون حقوق بشر افغانستان روز گذشته نشر کرده نگاشته اگر چه کمیسیون مستقل حقوق بشر منحل نشده است اما نتوانسته است پس از ۲۴ ماه اسد مسوولیت های خود در برابر شهروندان را افغانستان ادا کند.

در این اعلامیه آمده است که پس از تسلط طالبان در افغانستان به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشری سرنوشت چندین اداره ای دیگر نا روشن مانده است.

قبل از تسلط طالبان در کابل شهرزاد اکبر، رییس این کمیسیون بود  و این اداره را رهبری می کرد و در آخرین صحبت های خود گفته که از افغانستان بیرون شده است اما همکاران زیاد وی در افغانستان مانده و در تهدید قرار دارند.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این اعلامیه مفصل خود از طالبان خواسته است که به فعالان حقوق بشر اجازه فعالیت را دهند و به کارمندان این نهاد و فعالان ارزش قایل شوند.

مقام های امارت اسلامی افغانستان تا اکنون در پیوند به این اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر ابراز نظر نکرده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button