افغانستان

فرودگاه بین المللی کابل آماده پرواز های داخلی و خارجی شد!

آسواکانیوز(دوشنبه/۲۹سنبله/۱۴۰۰): غلام جیلانی وفا، رییس استندرد و مصوونیت پرواز های اداره هوانوردی ملکی می‌گوید: پرواز های داخلی و خارجی می‌توانند از شش صبح الی شش شام در فرودگاه کابل صورت گیرند. همچنان تلاش ها جریان دارد که فرودگاه کابل از نگاه تخنیکی از طرف شب نیز آماده پرواز های داخلی و خارجی شود.


وفا می‌گوید، پس از یک ماه توقف در پرواز ها، روز یک شنبه ۲۸ سنبله، هواپیمای تجارتی کام ایر به اسلام آباد پرواز کرد و فرودگاه بین المللی کابل پرواز های داخلی و خارجی را از این فرودگاه از سرگرفت.


فرودگاه کابل پس از یک ماه به قدرت رسیدن طالبان پرواز های داخلی و خارجی نداشت و تنها چند پرواز و نشست محدود برای انتقال کمک های بشردوستانه در این فرودگاه صورت گرفته بود.


پس از خارج شدن نیروهای خارجی-آمریکایی از افغانستان، طالبان مسوولیت تامین امنیت فرودگاه کابل را گرفتند و برای مردم نیز اطمینان دادند که هر چه زودتر تلاش می‌کنند که فرودگاه کابل را از لحاظ تخنیکی با همکاری کشور های دیگر دوباره آماده پرواز های داخلی و خارجی نمایند.


با بیرون شدن آمریکایی ها از فرودگاه کابل و پس از تخلیه، میلیون ها دالر به فرودگاه و وسایل تخنیکی آن خساره مالی وارد شده است.

نویسنده: لیما امین

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button