افغانستان

سرپرست شهرداری کابل از کارمندان زن در این اداره خواست که مدتی را در خانه بمانند و به وظایف شان برنگردند!

آسواکا نیوز(دوشنبه/۲۹سنبله/۱۴۰۰): حمد الله نعمانی که تازه از سوی طالبان به عنوان سرپرست شهرداری کابل گماشته شده است، به کارمندان زن در این اداره در کابل دستور داده تا مدتی را در خانه بمانند و به وظایف شان برنگردند.

نعمانی دلیل این محدودیت را ابراز نکرده است؛ اما او روز یکشنبه گفته است که طالبان لازم دیده اند تا زنان را مدتی از کار بازدارند . این محدودیتی است که طالبان برای زنان در افغانستان وضع کرده اند.

این در حالی است که ذبیح الله مجاهد در صحبت با رسانه ها گفته است اداره فعال تر و موثرتر برای زنان ایجاد می کنیم.

طالبان پس از به قدرت رسیدن شان در افغانستان گفتند که شریعت اسلامی برای زنان حقوق شان را روشن کرده است و هر فرد و مقام های طالبان نیز به آن احترام دارند .

چند روز قبل وزارتی را زیر نام دعوت و ارشاد امر به معروف و نهی از منکر را جاگزین وزارت امور زنان ساختند و این موضوع واکنش زنان افغان و نهاد های جهانی را نیز در قبال داشت. و طالبان گفتند که وزارت امور زنان سمبولیک بوده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button