افغانستان

وزیر امورخارجه اندونیزیا می گوید: اندونیزیا کمک و مشارکت خود با افغانستان را ادامه می دهد!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۳۱سنبله/۱۴۰۰): رتنو مرسودی، وزیرامور خارجه اندونیزیا در صحبت تلفونی با عبدالله عبدالله از تداوم همکاریی این کشور با مردم افغانستان اطمینان داده است. او گفته است که اندونیزیا با آرزوی تامین صلح و ثبات دایمی در افغانستان، طرف دار افغانستان با ثبات، مستقل و با مشارکت همه مردم در حکومت می باشد.

این صحبت تلفونی که شام روز سه شنبه انجام شده است، عبدالله عبدالله از مشارکت و کمک های دوام دار اندونیزیا برای افغانستان در سال قبل ابراز خورسندی کرده است و از وزیر امورخارجه اندونیزیا خواسته تا کمک های خود برای مردم افغانستان را هم چنان دهند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button