افغانستان

رییس جمهوری ایران: تا زمانی حکومت فراگیر و با اراده تمام اقوام در افغانستان ایجاد نشود، امنیت در این کشور برنخواهد گشت!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۳۱سنبله/۱۴۰۰): ابراهیم رییسی، رییس جمهوری ایران می گوید: تا زمانی که در افغانستان یک حکومت فراگیر و با مشارکت موثر تمام اقوام اداره کشور را در دست نگیرد، امنیت به این کشور برنخواهد گشت.

رییسی در جریان سخنرانی در هفتاد و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرده گفت: (قیم‌مآبی نیز همانند اشغالگری محکوم به شکست است)

ایران در ماه های پیش از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میزبان رهبران طالبان بوده است و دیده می شود در مقایسه به گذشته رویکرد خود در برابر طالبان را تغییر داده است.

کابینه موقتی طالبان که دو هفته قبل اعلام شد، همه رهبران و اعضای طالبان را در بر گرفته است و همچنان شماری از اعضای ارشد کابینه طالبان درج فهرست سیاه سازمان ملل است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button