افغانستان

وزیرامور خارجه چین: تحریم های اقتصادی به دلیل بحران اقتصادی در برابر افغانستان به زودترین فرصت برداشته شود!

آسواکا نیوز(پنجشنبه/۱میزان/۱۴۰۰): وانگ یی، وزیر امور خارجه چین در نشست گروه ۲۰ گفته است که باید هر چه زودتر تحریم های اقتصادی در برابر افغانستان برداشته شود.

بر اساس گزارش رویترز، وزیرخارجه چین گفته است که وضعیت اقتصادی مردم افغانستان بحرانی بوده و باید این تحریم های اقتصادی علیه این کشور پایان یابد.

آقای وانگ یی تاکید کرده است که ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان از دارایی های مردم افغانستان و متعلق به مردم این کشور باید باشد و دارایی های این کشور باید توسط مردم افغانستان استفاده شود و نباید از آن برای چانه زنی های سیاسی کار گرفته شود.

این در حالی است که آمریکا ذخایر بانک مرکزی افغانستان به ارزش ۹.۴ میلیارد دالر را مسدود ساخته است و این کشور تاکید کرده است که نباید این دارایی ها به دست طالبان بی افتد.

نویسنده: لیما امین

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button