افغانستان

چهار آدم ربا در شهر هرات از سوی نیروهای ا.ا.ا تیرباران شدند!

آسواکا نیوز(شنبه/۳میزان/۱۴۰۰): چهار تن از آدم ربایان زمانی که می خواستند یک سرمایه گزار را در شهر هرات اختطاف نمایند از سوی نیروهای طالبان تیرباران شدند.

در حالی این آدم ربایان در شهر هرات از سوی طالبان تیرباران شدند که در روز های گذشته و پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، یک پسر خوردسال در کابل از سوی آدم ربایان ربوده شده و یک تاجر در بلخ را آدم ربایان با خود برده اند.

با این حال در جریان یک ماه گذشته نیروهای طالبان در مزارشریف نیز بالای یک گروه شش نفری رباینده گان آدم عملیاتی را راه اندازی کردند که در نتیجه آن چهار آدم ربا را کشتند و دو تن دیگر شان را بازداشت کردند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button