افغانستان

وکلای بلاک های مکروریان ها در شهر کابل اپارتمان های که مالکان آن در خارج استند را فهرست کرده به شهرداری بسپارند!

آسواکانیوز(دوشنبه/۵میزان/۱۴۰۰): ناحیه نهم شهرداری کابل پس از یک نشست و رای زنی طی مکتوبی از وکلای بلاک های مکروریان ها در شهر کابل خواستند تا هر هرچه زودتر فهرست اپارتمان های را که مالکان آن در خارج از کشور به سر می برند باید به شهرداری تسلیم کنند.

در این مکتوب ذکر شده است که این ارپارتمان ها از سوی شهرداری به کرایه ای امتیازی داده شده و برای مالک آن حساب بانکی باز می گردد و زمانی که مالک آن به کشور باز گشت کرد به حساب وی پول ها کرایه واریز می شود.

در این مکتوب که دو الی سه روز برای وکلای ناحیه نهم وقت گذاشته شده است آمده است که باید فهرست اپارتمان ها که قفل استند با تمام اموال آن فهرست شود، همچنان گفته شده اپارتمان های که از طالبان غصب شده و یا از سوی افراد نا معلوم باید فهرست شوند.

در این مکتوب گفته شده است که این اپارتمان ها تحت کتنرول امارت اسلامی قرار می گیرد و در صورتی که وکلای ناحیه یا افراد این موضوع را کتمان کنند، مسوولیت بعدی به دوش آنان خواهد بود.

نویسنده: لیما امین

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button