افغانستان

وزیر خارجه ایتالیا گفته است که دولت این کشور، حکومت ط‌ا‌‌‌‌‌‌لب‌ا‌ن در افغانستان را به رسمیت نمی شناسد!

آسواکانیوز(دوشنبه/۵میزان/۱۴۰۰): لوییچی دیمایو، وزیر خارجه ایتالیا می گوید: به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان در افغانستان از سوی ایتالیا به دلیل حضور داشتن ۱۷ تن از رهبران طالبان در فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد و نقض حقوق زنان و دختران محال خواهد بود.

وزیر خارجه ایتالیا افزود که دولت طالبان در افغانستان به زودی ها قادربه پرداخت حقوق شهروندان افغان نیست و تاکید بر لزوم پیشگیری از سقوط مالی در افغانستان کرد.

او افزوده است که برای حمایت مالی، بدون دادن پول به طالبان، راه‌هایی وجود دارد و نیز توافق ضده تا مقداری از کمک های بشردوستانه را صرف محافظت از زنان و دختران در افغانستان کنند.

ایتالیا ریاست دوره‌ای گروه جی ۲۰ را یا گروه ۲۰ کشور صنعتی جهان را به عهده دارد و در پی برگزاری نشست ویژه‌ی درباره افغانستان است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button