افغانستان

رییس شورای پناهنده گان ناروی در کابل با مقام های طالبان دیدار و روی اهمیت آموزش و پرورش دختران و زنان تاکید کرد!

آسواکانیوز(دوشنبه/۵میزان/۱۴۰۰): یان ایگلند، رییس شورای پناهنده گان ناروی در کابل در دیدار با مقام های طالبان گفته اگر دختران و زنان از سن های مختلف به آموزش و پرورش و رفتن به مکتب ادامه ندهند و باز داشته شوند، افغانستان آینده واقعی ندارد.

ایگلند این مورد را در تویتی نشر کرده و نگاشته است که نهاد ناروی به همه کارکنان خود به شمول زنان نیاز دارد که آزادانه کار و سفر کنند؛ تا کمیته ناروی در افغانستان ارایه خدمات بتواند.

طالبان پس از به قدرت رسیدن شان در افغانستان روشن نکردند که چه زمانی زنان و دختران را به درس های شان در مکتب ها و دانشگاه فرا خواهد خواند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button