افغانستان

محمد حسن آخند: کارمندان و نیروهای امنیتی-دفاعی خانه های شخصی را تخلیه و در قطعات شان مستقر شوند.

آسواکانیوز(پنجشنبه/۸میزان/۱۴۰۰): نیروهای امنیتی-دفاعی مربوط وزارت های داخله  و دفاع و ریاست عمومی استخبارات که در خانه های مردم جاگزین شده بودند، از آن جا وسایل شان را تخلیه و در نهاد های دولتی مربوطه شان مستقر می شوند.

محمد حسن آخند، رییس وزیران کابینه موقت طالبان در یک حکم به کارمندان ریاست عمومی استخبارات و وزارت های دفاع و داخله در سراسر افغانستان دستور داده است که خانه های شخصی را که درآن جاگزین بودند ترک و درنهاد ها و قطعات مربوطه شان مستقر شوند.

قبل از این در جریان آمدن طالبان به ولایت ها و پایتخت، نیروهای طالبان بیشتر در خانه های شخصی شهروندان کشور جاگزین شده اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button