افغانستان

چین نخستین محموله ای کمک های خود را برای افغانستان، در کابل تحویل داد!

آسواکانیوز(پنجشنبه/۸میزان/۱۴۰۰): کمک های چین که شامل پتو و لباس های گرم بود، ام‌روز رسماً از سوی سفیر چین درافغانستان در فرودگاه کابل برای مقام های طالبان تسلیم داده شد.

هزاران تن از شهروندان افغانستان از ولایت ها به پایتخت این کشور بیجا شده اند و در وضعیت رقت‌باری به سر می برند و نزدیکی فصل سرما به مشکل های آن ها افزوده است.

این در حالی است که سازمان امداد رسان در جهان از فاجعه بشر در افغانستان پس از افتادن قدرت به دست طالبان و بحران اقتصادی در این کشور نگرانی کرده اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button