افغانستان

قطر به طالبان: سیاست تان در برابر زنان باید همانند سیاست کشور های اسلامی شود.

همزمان با وضع محدودیت ها در برابر کار و ادامه آموزش زنان و دختران از سوی طالبان در کشور، قطر از رویکرد امارات اسلامی، در این باره به گونه یی انتقاد می کند.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در این باره به سیاست قطر و سیستم اسلام آن اشاره می کند.
آل ثانی افزود:” ما باید کوشش کنیم تا به طالبان نشان دهیم که کشورهای اسلامی چگونه قوانین خود را اجرا می‌کنند و به مسائل زنان می‌پردازند”.
پس از تصرف افغانستان از سوی طالبان در ماه اگست، طالبان اجازه کار با زنان در نهاد های دولتی را ندادند و تاکنون دانشگاه و مکاتب برای دختران نیز باز نشده است.
در همین حال، نیلوفر جلالی کوفی نماینده پیشین کندز در مجلس نماینده گان وضع محدودیت را در برابر زنان از سوی طالبان، قابل قبول نمی داند.
کوفی می گوید که:” زنان نیم از پیکر جامعه را شکل می دهند، در هر حکومتی که بر زنان محدودیت باشد و به زنان اجازه کار داده نشود؛ مشکل است که به پیش برود. ما انتظار داریم که به زنان هم اجازه کار و فراگیری درس مثل کشور های اسلامی دیگر داده شود”.
هدیه توبا کارمند پیشین یکی از نهاد دولتی در افعانستان است.
توبا در گفت وگو با آسواکا نیوز سیاست های طالبان در برابر زنان را استبداد می داند و می گوید که باید این وضعیت تغییر کند.
هدیه توبا در ادامه گفت:” زن امروز خانه نشین شده و سیاست های طالبان درست نیست. زنان زیاد فراز و فرود ها را دیدن و به جایی رسیدن، باید برای شان ادامه کار داده شود. بسیاری از زنان امروز نان آور خانواده شان استند؛ با آمدن طالبان از کار باز ماندن و نان خوردن ندارند.”
بسیاری از کشور های جهان به شمول جامعه جهانی از طالبان خواسته اند که بر زنان حق کار و آموزش را بدهند؛ اما امارات اسلامی گفته است که در این باره روی یک برنامه و راهکار کار دارند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button