افغانستان

شناسنامه/تذکره و مهاجرت کارت های افغانان را نیروهای پاکستانی در مرز تورخم ضبط می کنند!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۱۵میزان/۱۴۰۰): در دروازه ورودی تورخم میان افغانستان و پاکستان، نیروهای پاکستانی که در دروازه تورخم مستقر استند، کارت های مهاجرت و شناسنامه/تذکره های افغانانی که می خواهند به کشور بر گردند را به صورت غیر قانونی ضبط و دوباره به آنان نمی دهند.

شهروندان افغانستان از این مسیر رفت و آمد می کنند از حکومت طالبان در افغانستان به صورت فوری می خواهند؛ تا جلو این کار غیر قانونی کارمندان پاکستانی در مرز تورخم را بگیرند، چون هیچ دولت و نهادی نمی تواند بدون در نظر داشت قوانین بین الدول شناسنامه/تذکره یا کارت هویت شهروندان کشور دیگر را ضبط کند.

یک شهروند افغان که نمی خواهد نام‌اش در خبر ذکر شود به آسواکانیوز می گوید: ام‌روز از دوارزه تورخم داخل افغانستان شده است و هنگام عبور نیروهای پاکستانی شناسنامه/تذکره و کارت مهاجرت وی را به شکل غیر قانون قید کرده و هنگام درخواست دوباره تذکره ‌اش با او رفتار زشت داشته و شناسنامه اش را نداده اند.

شهروندان افغان که می خواهند از دروازه تورخم عبور کنند در صحبت با آسواکا نیوز از مقام های طالبان در افغانستان می خواهند که هر چه زودتر با هماهنگی مقام های دروازه تورخم به این مشکل رسیده گی کنند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button