افغانستان

احمد مسعود: جهان دولت ط‌البان را از بهر مبارزه جبهه مقاومت و راه‌پیمایی ها به رسمیت‌ نشناخت!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۲۰میزان/۱۴۰۰): جبهه مقاومت با نشر اعلامیه‌ی از ادامه مقاومت تا تامین عدالت، آزادی و صلح در کشور در برابر طالبان خبر داده است.

در این اعلامیه که از سوی احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت نوشته شده است، آمده که مبارزه و عدالتخواهی مردم افغانستان و حمایت از جبهه مقاومت سبب شده تا جهان حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نشناسند.

در این اعلامیه آمده: ” طالبان با ادامه ارتکاب جرایم و جنایات، کشتار ظالمانه مردم ملکی و منسوبان نظامی، سرکوب‌گری و اعدام های صحرایی، غصب و چپاول دارایی های عامه، تجاوز بر حریم شخصی مردم، اعمال سیاست تبعیض و به صدها مورد دیگر محکوم اند.”

متن اعلامیه جبهه مقاومت


هم‌چنان در این اعلامیه گفته شده که کوچ دادن اجباری مردم در ولایت های کندهار، بلخ، دایکندی و اندراب ها، و قتل های گروهی در ولایت پنجشیر، مصداق روشن از جنایات و جرایم جنگی طالبان در برابر بشریت است.

احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت از سازمان ها، موسسات و نهاد های ملی و بین المللی خواسته که برای رسیده‌گی به وضعیت رقت‌بار بشری، حفظ حقوق انسانی و ختم جنایات در افغانستان اقدامات لازم را روی دست گیرند.

در این اعلامیه تاکید شده که توافق پنهانی طالبان با شورای مصالحه ملی و سپردن حکومت از سوی اشرف غنی رییس جمهوری فراری به طالبان خیانت ملی بوده و این موضوع سبب فروپاشی نظام، از بین رفتن دست آورد ها و سقوط کشور به دست طالبان شد.

احمد مسعود از کشور ها و سازمان های جهانی برای به رسیمت نشاختن حکومت طالبان در افغانستان استقبال کرده و گفته است دولت فراگیر باید در افغانستان از طریق خواست مردم ایجاد شود، تا نماینده‌گی از مردم افغانستان نموده بتواند.

در بخشی از این اعلامیه آمده: رهبری جبهه مقاومت، تلاش دارد برای حراست از مشروعیت کشور و جایگاه معظم‌افغانستان در جهان با رهبران سیاسی-جهادی، فرماندهان نظامی، نماینده‌گان در شورای مجلسین ملی، علمای راستین کشور، زنان، بزرگان اقوام، نخبه‌گان علمی-فرهنگی و همه افسران نظامی، برای مهار فروپاشی کشور اقداماتی را روی دست گیرد.

بخش اخیر متن اعلامیه جبهه مقاومتدر اخیر این اعلامیه آمده است که باید شهروندان برای نجات کشور و گذار از مرحله دشوار اتحاد و هم‌بسته‌گی شان را حفظ کنند و رهبری جبهه مقاومت گفته است تا رسیدن به اهداف مشروع و بر حق مردم، به مقاومت در برابر طالبان‌دست بر نخواهند داشت.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button