افغانستان

در جنگ ۲۰ ساله آمریکا در افغانستان ۱۱۴ هزار تن از شهروندان کشور که شامل نظامیان و افراد ملکی می‌شود کشته و ۷۵ هزار تن دیگر زخم برداشته‌اند!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۲۰میزان/۱۴۰۰): سیگار یا اداره بازرس ویژه آمریکا برای افغانستان در یک گزارش تازه خود از تلفات نظامیان افغان، افراد ملکی، نظامیان آمریکایی و سربازان متحد آمریکا در افغانستان در ۲۰ سال ماموریت آمریکا در افغانستان  و مصرف مالی در این جریان پرده برداری کرده است.

SIGAR

در این گزارش آمده است که آمریکا در افغانستان در ۲۰ سال گذشته ۱۴۵ میلیارد دالر در بخش های بازسازی هزینه کرده که این پول شامل تمویل مالی نیروهای امنیتی-دفاعی افغان، نهاد های دولتی غیرنظامی، اقتصاد و جامعه افغانستان به مصرف رسیده است.

در این گزارش آمده است که وزارت دفاع آمریکا ۸۳۷ میلیارد دالر برای جنگیدن درافغانستان هزینه کرده است که در جریان این جنگ، ۲۴۴۳ تن از سربازان آمریکایی و ۱۱۴۴ تن از سربازان متحد آمریکا در افغانستان کشته شده اند و ۲۰۶۶۶ تن از نیروهای آمریکایی زخمی شده‌اند.

SIGAR

در این گزارش که ۱۴۰ صفحه را در بر می گیرد، آمده است که در جریان جنگ آمریکا در افغانستان برای نیروهای امنیتی-دفاعی افغان نیز خسارات و تلفات زیادی وارد شده است که در این میان ۶۶۰۰۰ نیروی امنیتی-دفاعی افغان  و ۴۸ هزار شهروندان افغانستان کشته شده اند  و حد اقل ۷۵۰۰۰ تن دیگر از آنان زخمی شده‌اند.

در این گزارش نیز تاکید بر آن شده است که احتمال دارد که شمار تلفات نیروهای امنیتی-دفاعی و شهروندان افغانستان بیشتر از آن باشد که در این گزارش ذکر شده است. در حالی که هزینه بالای در افغانستان به مصرف رسیده است اما نتیجه مثبت نداشته است.

هم چنان آمده است که آمریکا با هزینه کردن منابع مالی و بشری در جنگ افغانستان امید وار بود که گروه القاعده، جنبش طالبان و غیره گروه های دیگر از کشور حذف شوند و افغانستان پناهگاه امن برای تروریستان نباشد و هم چنان هدف آمریکا این بود که نیروهای امنیتی-دفاعی افغان را طوری بسازد که از افغانستان حفاظت کنند.

در این گزارش ذکر شده است که آمریکا با عملی کردن هر برنامه برای بازسازی و عملیات در افغانستان تصور می کرد که یک قدم برای خروج از افغانستان نزدیک شده است،‌ در این جریان تصور می شد که تحقق هدف ها یکی پی دیگر درافغانستان در حال حرکت به پیش استند.

با این حال در این گزارش گفته شده است که  بهبود در زمینه های بهداشتی، سلامت مادران، آموزش و پرورش از سوی آمریکا در افغانستان مبهم و مشکوک بوده است. و آمریکا تحت تاثیر روند بازسای بزرگ در افغانستان بود که افغانستان شاهد دو دهه اشغال، حمله شوری سابق و جنگ های داخلی و وحشی‌گری طالبان بوده است.

اداره بازرس ویژه آمریکا برای افغانستان در گزارش منتشر شده خود گفته است در گزارش ها و تحقیقاتی که انجام داده است درس های آموزنده و تجربه‌ای است که در آینده باید برای ایجاد دولت ها و بازسازی های کشور های دیگر در نظر گرفته شود.

نویسنده: لیما امین

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button