افغانستان

طالبان کمیسیون تصفیه‌ی صفوف را برای خارج ساختن افراد نا اهل از صفوف نیروهای شان ایجاد کرد‌ند.

آسواکانیوز(چهارشنبه/۲۱میزان/۱۴۰۰): طالبان یک کمیسیون را زیر نام کمیسیون تصفیه‌ی صفوف ایجاد کرده اند که تا از طریق آن افراد نا اهل را از صفوف نیروهای شان خارج سازند.

شیرمحمد شریف، معاون کمیسیون تصفیه‌ی صفوف طالبان امروز۲۱ میزان در نشستی خبری در شهرکابل گفته است که هدف از ایجاد این کمیسیون خارج ساختن افراد دارای عقبه جرمی و بد و افراد استفاده‌جو از صفوف نیروهای طالبان است.

از سوی هم سعید خوستی، سخنگوی وزارت داخله در این نشست گفته است که این کمیسیون در همه ولایت های افغانستان فعال می شود و صفوف نیروهای طالبان از افراد نا اهل پاک‌سازی خواهد شد.

خوستی افزود که این کمیسیون زمانی ایجاد شد که در میان نیروهای طالبان افراد استفاده‌جو و نا اهل دیده شده است و رهبری این کمیسیون در ولایت ها را رییسان استخبارات رهبری خواهند کرد.

خوستی در جریان این نشست گفته است  که با افراد یاد شده و افراد وابسته به گروه داعش به عنوان بغاوت کننده‌گان در برابر نظام اسالامی و خوارج مطابق به حکم شریعت برخورد خواهد شد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button