افغانستان

شماره تماس اطلاعاتی ۱۰۰۱ ریاست استخبارات کابل دوباره فعال شد!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۲۱میزان/۱۴۰۰): شماره تماس اطلاعاتی ۱۰۰۱ ریاست امنیت پیشین ملی کابل، اکنون از سوی ریاست استخبارات حکومت طالبان فعال شده است.

مقام های ط‌ال‌بان در ریاست استخبارات کابل می‌گویند: تمام باشنده‌گان کابل برای رسیده‌گی به مشکل های امنیتی می‌توانند بدون پرداخت هزینه به این شماره به تماس شوند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button