افغانستان

لطف الله حبیبی به عنوان سخنگو در وزارت دفاع ملی گماشته شد!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۲۵میزان/۱۴۰۰): بر اساس امر رهبری وزارت دفاع ملی، قاری لطف الله حبیبی به عنوان سرپرست ریاست ارتباطات و استراتیژیک امور عامه این وزارت معرفی و به کارش آغاز کرد.

وزارت دفاع افغانستان گفته است آقای حبیبی از بهر تحقق آزادی بیان، اصل دسترسی به اطلاعات و شریک ساختن واقعیت ها برای شهروندان کشور در این سمت گماشته شده است.

حبیبی در حالی به این سمت معرفی می‌شود که خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان برای دسترسی به اطلاعات و کم‌بود منابع خبری در حکومت ط‌ا‌ل‌بان با مشکل های زیاد رو به رو استند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button