افغانستان

خبر لغو وزارت امور زنان از سوی وزیر امر به‌معروف و نهی از منکر رد شد!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۲۸میزان/۱۴۰۰): وزیر امر به معروف و نهی از منکر ط‌البان: خبر لغو وزارت امور زنان را رد کرد.

محمد خالد الحنفی، گفته است کار برای ایجاد یک وزارت کارکن، حرفه‌ی و آموزشی منظم برای تامین حقوق زنان جریان دارد.

الحنفی وزارت قبلی زنان را سمبولیک و نمایشی خوانده است و گفته در آن وزارت ۴۰ تن از مردان نیز وظیفه اجرا می‌کردند.

این‌ موضوع در صفحه توییتر مربوط به لطف الله حبیبی، سخنگوی وزارت دفاع ملی منتشر شده است.

این در حالی است که در ۱۷ سپتانبر وزارت دعوت و ارشاد امر به معروف و نهی از منکر جاگزین وزارت امور زنان شد و از فعالیت وزارت زنان پس آمدن طالبان در افغانستان خبری نیست.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button