افغانستان

کارمندان زن در اداره های دولتی تا ایجاد پالیسی برای‌شان، اجازه ندارد وظیفه اجرا کنند!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۲۹میزان/۱۴۰۰): کارمندان زن در اداره های دولتی سر از روز شنبه هفته آینده تا زمانی که پالیسی مشخص برای آنان از سوی کابینه‌ موقت‌ ط‌البان ایجاد نشده اجازه ندارند به وظایف شان برگردند.

سخنگوی شهرداری کابل در صحبت با آسواکا نیوز، خبر های مبنی بر غیر حاضر و منفک شدن کارمندان زن در این اداره که در صفحه های اجتماعی نشرده است را رد می‌کند.

نعمت الله بارکزی گفت، که کابینه موقت ط‌البان در حال حاضر بالای پالیسی مشخص برای ادامه کار زنان در اداره های دولتی کار دارند و تا زمانی که این پالیسی تکمیل می‌شود، سر از روز شنبه زنان اجازه ندارند به وظایف شان برگردند.

او می‌گوید: در جریان ساختن این پالیسی، حاضری و معاشات کارمندان زن در اداره های دولتی در غیاب شان اجرا و از وظایف شان منفک نخواهند شد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button