افغانستان

زنان و دختران در جاده های کابل راه‌پیمایی کرده و شعار کار، نان و آموزش سردادند!

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۲۹میزان/۱۴۰۰): شماری ازدختران و فعالان حقوق زن در کابل آن چه که مشکل های اقتصادی و بازماندن دختران و زنان از آموزش و پرورش می خوانند دست به اعتراض زدند.

این معترضان ‌ام‌روز پنج‌شنبه ۲۹ میزان با راه‌پیمایی در جاده های کابل و در برابر دروازه وزارت امر به معروف و نهی از منکر شعار های -کار،نان و آموزش سر دادند.

شمار ازاین معترضان گفته اند که نیروهای طالبان اعتراش آنان را به خشونت کشیده اند و خبرنگاران و عکاسان رسانه‌ای را نگذاشته اند که راه‌پیمایی آنان را پوشش دهند.

پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان اکثر کارمندان از کار بازمانده اند، زنان و دختران زیادی نمی توانند به آموزش و پرورش ادامه دهند و دانشجویان دختر و پسر هنوز نتوانسته اند که درس های شان را از سر بگیرند.

همین گونه اکثریت کارمندان دولتی از اداره های مختلف اعم از زنان و مردان تنخواه های چهار ماهه شان را دریافت نکرده‌اند و با مشکل های زیاد اقتصادی رو به رو استند.

نویسنده: لیما امین

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button