افغانستان

اشک ریختن نبی عیسی خیل، بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در شبکه های اجتماعی واکنش برانگیز شد!

آسواکانیوز(دوشنبه/۳عقرب/۱۴۰۰): تصویری از نبی عیسی خیل، بازیکن تیم ملی کرکت افغانستان در شبکه های اجتماعی واکنش برانگیز شد.


نبی عیسی خیل پیش از آغاز بازی تیم‌ ملی کرکت افغانستان با تیم ملی سکاتلند، هنگام پخش سرود ملی افغانستان، نسبت به اوضاع کشورش اشک ریخت.


کاربران شبکه های اجتماعی از احساس این بازیکن تیم‌ ملی کشور استقبال کردند.


آنان نگاشته اند که عیسی خیل درد افغانستان را به تصویر کشید؛ دردی که رهبران سیاسی به مردم دادند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button