افغانستان

وزیر خارجه روسیه از کشورهای هم‌سایه افغانستان خواست تا برای نیروهای ناتو و آمریکایی در قلم‌رو شان راه ندهند!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۵عقرب/۱۴۰۰): سرگیی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در نشست تهران از کشور های همسایه افغاستان خواست تا نیروهای آمریکایی و ناتو که از افغانستان بیرون رانده شده‌اند را در کشوهای شان راه ندهند.

لاوروف که در دومین نشست وزیران خارجه کشور های هم‌سایه افغانستان حضور نیافته این سخنان را در یک نوار ویدیویی در این نشست ابراز کرده است.

وزیر خارجه روسیه هم‌چنان افزوده است که باید اعضای ناتو مسوولیت رسیده‌گی  به شرایط بد اقتصادی، اجتماعی و بحران بشری در افغانستان را بپذیرند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button