افغانستان

قطر دنبال متحد کردن جامعه جهانی و کشور های منطقه برای گفت‌وگو با ط‌البان است.

آسواکانیوز(پنج‌شنبه/۶عقرب/۱۴۰۰): شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیرخارجه قطر می گوید: قطر دنبال متحد کردن جامعه جهانی و کشور های منطقه برای گفت‌وگو با ط‌البان است.

در جریان نشست خبری مشترک با وزیر فدرال امور اروپایی اتریش این موضوع را ابراز کرده و افزوده که در انزوا قرار گرفتن افغانستان راه حل نیست.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button