افغانستان

با کسانی شلیک هایی هوایی نمایند برخورد جدی می‌شود!

سعید خوستی، سخنگوی وزارت امور داخله هشدار می‌دهد که هیچ فردی حق ندارد که در صورت پیروزی تیم ملی کرکت کشور در برابر تیم ملی کرکت پاکستان شلیک های هوایی نماید.

خوستی در تویتر خود نگاشته که امید ها برای پیروزی تیم‌ملی کرکت کشور در مقابل تیم ملی کرکت پاکستان میان شهروندان زیاد است

خوستی تاکید می‌ورزد افرادی که شلیک هوایی نمایند با آنان برخورد جدی خواهد شد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button