افغانستان

ذبیح الله مجاهد: حکومت جدید افغانستان به زودی از سوی جهان به رسمیت شناخته خواهد شد!

آسواکانیوز(شنبه/۸عقرب/۱۴۰۰): ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات د فرهنگ در یک نشست خبری شام ام‌روز گفت: سایر کشور ها مجبور خواهند شد که حکومت‌ ط‌البان در افغانستان را به رسمیت بشناسند.

مجاهد در این نشیت خبری گفت اگر جهان و به خصوص آمریکا می‌خواهند از افغانستان تهدیدی متوجه آنان نشود، حکومت افغانستان (طالبان) را به عنوان جهت مسوول به رسمیت بشناسند‌.

او گفت حکومت ط‌البان زمانی مانع شدن تهدیدات در برابر کشور های جهان را مکلفیت خود می‌داند که از سوی جهان به رسمیت شناخته شود.

مجاهد هم‌چنان به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در افغانستان را از سوی کشور های جهان نیازمندی دو جانبه خواند و گفت همین‌گونه ط‌البان نیاز دارند به رسمیت شناخته شوند، کشور های جهان نیز نیازمند به این موضوع استند.

او هشدار داد که به رسمیت نشناخته شدن حکومت جدید در افغانستان سبب ادامه مشکل ها در افغانستان، منطقه و جهان خواهد شد و مبارزه طالبان در گذشته نیز با کشور های جهان به ویژه آمریکا به همین دلیل بود که طالبان را به رسمیت نمی شناختند.

ذبیح الله مجاهد گفت که در نشست مسکو کشور های اشتراک کننده به گونه غیر مستقیم ط‌البان را به عنوان حکومت خطاب کردند و زودی نیز کشور های جهان حکومت جدید ط‌البان را به رسمیت خواهند شناخت.

هم‌چنان آقای مجاهد در جریان سخنان‌اش گفت، ط‌البان از همه کشور های خواسته‌اند تا نماینده‌گی های سیاسی شان در افغانستان فعال نمایند؛ اما به هیچ کشور پی اجازه ساخت پایگاه نظامی را در خاک افغانستان نمی‌دهند.

ط‌البان در شانزدهم سنبله حکومت موقت شان را به نخست وزیری محمد حسن آخند اعلام کردند و همه اعضای کابینه شان را، طالبان شامل می‌شود؛ اما تا اکنون هیچ کشور دولت آنان را در افغانستان به رسمیت نشناخته است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button