افغانستان

در یک فرمان رهبر ط‌البان در شمارب از ولایت ها تعیینات تازه صورت گرفته است!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۱۶عقرب/۱۴۰۰): بر اساس امر تازه رهبری ‌کابینه ط‌البان برای ولایت ها والی، معاون والی، فرمانده امنیه، آمر امنیت و در سمت بخش های دیگر تعیینات جدید صورت گرفته است.

در فرمان آمده است که:
۱- عبدالغنی هم‌چون والی بدخشان؛
۲- محمد علی جان هم‌چون والی پکتیا؛
۳- قاری بریال هم‌چون والی کابل؛
۴- مفتی محمد ادریس هم‌چون معاون والی کابل؛
۵- ولی جان حمزه هم‌چون قومندان امنیت کابل؛
۶- نثار احمد هم‌چون والی کندز؛
۷- حبیب الرحمان صهیب هم‌چون معاون والی کندز؛
۸- عزیزالله هم‌چون قومندان امنیه کندز؛
۹- قاری بختیار هم‌چون والی بغلان؛
۱۰- محمد ادریس هم‌چون معاون والی بغلان.
۱۱- صفی الله اخند هم‌چون قومندان امنیه بغلان؛
۱۲ـ مالي خان هم‌چون والی لوگر؛
۱۳- انعام الله هم‌چون معاون والی لوگر؛
۱۴- محمد الدین شاه مخبط هم‌چون قومندان امنیه لوگر؛
۱۵- عبدالله مختار هم‌چون والی پکتیا؛
۱۶- عبدالله سرحدي هم‌چون والی بامیان؛
۱۷- سعید احمد هم‌چون معاون والی لغمان؛
۱۸- نورا لهدی هم‌چون معاون والی بلخ؛
۱۹ـ مطیع الله هم‌چون قومندان امنیه بلخ؛
۲۰- حبیب الله شاکر هم‌چون قومندان امنیه تخار.
۲۱- حاجي دعوت هم‌چون والی ارزگان؛
۲۲- روحانی هم‌چون والی فراه؛
۲۳- جهادیار هم‌چون معاون والی فراه؛
۲۴- معصوم هم‌چون قومندان امنیه فراه؛
۲۵- عبدالرحمان اکا هم‌چون والی سرپل؛
۲۶- محمد نادر هم‌چون معاون والی سرپل؛
۲۷- شعیب هم‌چون والی جوزجان؛
۲۸- عبدالمنان محمود هم‌چون معاون والی جوزجان؛
۲۹ـ قاري پهلوان هم‌چون والی فاریاب؛
۳۰ـ حذیفه هم‌چون قومندان امنیه فاریاب.
۳۱ـ لبیب هم‌چون قومندان امنیه غور؛
۳۲- محمد امین جان کوچي هم‌چون والی میدان وردک؛
۳۳- شیراحمد هم‌چون معاون والی میدان وردک؛
۳۴- بسم الله عبدالله هم‌چون والی زابل؛
۳۵- عبدالخالق عابد هم‌چون معاون والی زابل؛
۳۶- عبدالمنان هم‌چون معاون والی سمنگان؛
۳۷- نجیب الله رفیع هم‌چون والی نیمروز؛
۳۸- اسحاق اخندزاده هم‌چون والی غزنی؛
۳۹- سیدحنیف عباده آغا هم‌چون معاون والی غزنی؛
۴۰- عبدالله هم‌چون معاون والی کنر؛
۴۱- عبدالحق حقاني هم‌چون قومندان امنیه کنر؛
۴۲- حاجي راشد هم‌چون معاون والی دایکندی؛
و
۴۳- سلیمان آغا هم‌چون مسوول پنج ولسوالی شیندند ولایت هرات گماشته شده‌اند.

آسواکانیوز

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button