افغانستان

وزارت دفاع: ۷۰۰ نیروی ویژه نظامی پس از آموزش های مسلکی-نظامی در کندهار فراغت به دست آوردند!

آسواکانیوز(دوشنبه/۱۷عقرب/۱۴۰۰): لطف الله حبیبی، سخنگوی وزارت دفاع می‌گوید: ۷۰۰ تن از نیروهای ویژه نظامی پس از آموزش های مسلکی-نظامی در کندهار فراغت به دست آوردند.


این نیروها پس از فراغت شان با وسایط نقلیه و چرخبال های نظامی رژه نظامی انجام داده اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button