افغانستان

یک هیات بلند پایه ط‌البان به رهبری امیرخان متقی قرار است فردا به پاکستان برود!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۱۸عقرب/۱۴۰۰): قرار است فردا یک هیات بلند پایه طالبان به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه کشور به پاکستان سفر کند.

هدف از این سفر به پاکستان تقویت روابط دوجانبه، اقتصاد، ترانزیت و ایجاد سهولت‌ها برای رفت و آمد شهروندان افغانستان به پاکستان گفته شده است.

پاکستان یکی از کشور های همسایه افغانستان است که روابط نزدیک با ط‌البان دارد و چندین بار پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان مقام حکومتی پاکستان به این کشور سفر داشته‌اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button