افغانستان

عبدالله عبدالله: خواهان تسریع روند کمک های بشری، صحی و آموزشی به مردم افغانستان شد!

آسواکانیوز(سه‌شنبه/۱۸عقرب/۱۴۰۰): داکتر عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی حکومت پیشین با مته نودسن، سرپرست نماینده‌گی سیاسی سازمان ملل متحد یا یونامه دیدار کرده است.

آقای عبدالله می‌گوید: در این با خانم نودسن در روی فعالیت یوناما در افغانستان و کمک های بشردوستانه در کشور گفت‌وگو کرده‌اند.

هم‌چنان عبدالله عبدالله افزون بر استقبال از نقش مثبت يوناما و ساير نهاد هاى مرتبط مدد رسان سازمان ملل متحد، خواهان تسریع روند کمک های بشری، صحی و آموزشی به مردم افغانستان شده است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button