افغانستان

ایران: کمک های اقتصادی برای افغانستان از بهر جلوگیری از مهاجرت افغان ها فراهم شود!

آسواکانیوز(چهارشنبه/۱۹عقرب/۱۴۰۰): احمد وحیدی، وزیرداخله ایران روز گذشته در یک نشست خبری از کشور ها و جامعه جهانی خواسته است که برای رفع بحران های بشری و جلوگیری از گسترش موج تازه مهاجرت ها از افغانستان، منابع اقتصادی این کشور باید فراهم شود.

وحیدی در جریان سخنان خود گفت : « ما باید چه کار کنیم و چرا کمک رسانی نمی شود برای افغانستان؟ چرا پول های این کشور بسته است؟ چرا به مردم افغانستان کسی کمک نمی رساند و کمکی که شهروندان افغان را در کشور شان نگه‌دارد.» او این سخنان را در واکنش به موج تازه مهاجرت ها از افغانستان ابراز کرده، بی آن که از کشورهای غربی نام ببرد.

وزیر امور داخله ایران می گوید: روزانه تا هزاران تن از شهروندان افغانستان تلاش می کنند که از مرز عبور کرده و وارد قلم‌رو ایران شوند، او تاکید کرد این در حالی است که ایران در حال حاضر میزبان ۳.۵ مهاجر افغانستان است و پس از به قدرت رسیدن طالبان این مهاجر در حال افزایش اند.

هشدار ایران در حالی از افزایش مهاجرت افغان ها به کشور های اروپایی ابراز می شود که سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد از رو به رو شدن افغانستان با فاجعه بزرگ انسانی هشدار داده‌اند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button