افغانستان

حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان در یک سفر رسمی ام‌روز وارد کابل شد!

آسواکانیوز(دوشنبه/۲۴عقرب/۱۴۰۰): حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران برای افغانستان در یک سفر رسمی ام‌روز دو شنبه ۲۴ عقرب وارد کابل شد و قرار است با مقام های ط‌البان در افغانستان دیدار و گفت‌وگو داشته باشد.

آقای کاظمی قمی پس از پایین شدن از هواپیما در فرودگاه کابل گفته است که شماری از کشور ها با استفاده از نام هراس افگنی در پی راه اندازی جنگ نیابتی در افغانستان استند.

او افزوده است که آن‌چه که در افغانستان گذشته است را مرور خواهند، تا این که چگونه یک هماهنگی تازه میان کشور ها درباره افغانستان به وجود آید.

هم‌چنان آقای قمی درباره به رسمیت شناختن حکومت ط‌البان در افغانستان گفته است که ایران به خواست های مردم افغانستان احترام می‌گزارد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button