افغانستان

ذبیح الله مجاهد از شهروندان افغان خواست که به جای رفتن و کارگری به کشور های بیرونی به مردم شان در افغانستان خدمت کنند!

آسواکانیوز(دوشنبه/۲۴عقرب/۱۴۰۰): ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان می‌گوید: شهروندان افغانستان که به خارج فرار می‌کنند، در کشور های خارجی از آنان به عنوان مزدور کار استفاده می‌‌شود.

آقای مجاهد می افزاید، که باید این افراد در افغانستان بمانند و به مردم خود شان خدمت کنند.

این در حالی است که روزانه هزاران تن از شهروندان افغانستان به دلیل نبود کار، فقر اقتصادی و امنیت جانی شان در پی ترک این کشور استند.

پس از به قدرت رسیدن طالبان در ۱۵ آگست درآمد های اقتصادی به افغانستان از سوی کشور های بیرونی متوقف و دارایی های ارزی مردم این کشور در بانک های آمریکایی که نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر می‌شود، بسته شد.

اکنون نیز سازمان های جهانی در افغانستان از فاجعه انسانی و فروپاشی اقتصادی در این کشور هشدار می‌دهند و از جامعه جهانی خواهان کمک های فوری شهروندان افغان استند.

هم‌چنان به دلیل عملی نشدن شرایط جامعه جهانی از سوی ط‌البان در افغانستان، هیچ کشوری حکومت جدید در افغانستان را به رسمیت نشناخته است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button