افغانستان

توماس وست: تسلط نظامی ط‌البان کمک های اساسی غیر بشردوستانه جهان به افغانستان را متوقف ساخته است!

آسواکانیوز(شنبه/۲۹عقرب/۱۴۰۰): توماس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفته است که باید ط‌البان مشروعیت و حمایت جهانی را از راه های مبارزه با تروریسم، ایجاد دولت فراگیر به دست آورند.

هم‌چنان گفته است مشروعیت می‌تواند از طریق تامین حقوق اقلیت ها، زنان و دختران از جمله حق آموزش و کار برای زنان و دختران افغان به دست آید.

آقای وست افزوده است که آمریکا برای ط‌البان قبلاً بار ها گوش‌زد کرده بود که نباید بجای گفت‌وگو از راه نظامی بر افغانستان تسلط پیدا کنند، چون تسلط نظامی می‌تواند هرگونه کمک های اساسی غیر بشردوستانه را از سوی جهان به افغانستان متوقف کند.

توماس وست گفته است که حالا کمک های اساسی غیر بشردستانه برای افغانستان متوقف است و آمریکا به دیپلوماسی صریح و شفاف با ط‌البان در افغانستان ادامه می‌دهد.

او این موارد را در پاسخ به نامه‌ی ط‌البان به کانگرس آمریکا نگاشته است.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button