افغانستان

سازمان خواربار: وضعیت بشری هرگز در افغانستان خوب نبوده و اکنون قیمت‌ها افزایش و نیازها از عرضه بیشتر شده است!

آسواکانیوز(‌شنبه/۲۹عقرب/۱۴۰۰): سازمان خواربار و کشاورزی (فایو) سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی می‌گوید، افزون بر این که هیچ‌گاهی وضعیت بشری در افغانستان خوب نبوده است، حالا قیمت ها در بازار های افزایش یافته است و نیازها از عرضه نیز از سوی شهروندان افغان بیشتر شده است.

ریچارد نرنچارد، نماینده سازمان خواربار در کابل می‌گوید: «وضعیت افغانستان فاجعه‌بار است، دهقانان نیز در این کشور فرآورده های خود را ام‌سال از دست داده‌اند، شماری هم مجبور شده‌اند که دام های خود را به فروش برسانند، آنان بدهی های زیادی دارند و پولی هم ندارند.»

از سوی هم سازمان ملل متحد گفته است که ۱۸.۸ میلیون شهروندان افغانستان قادر به دریافت غذایی روزانه‌شان نیستند و این رقم تا اخیر سال در افغانستان به ۲۳ میلیون تن  افرایش می‌یابد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button