افغانستان

وزارت معارف: ادامه تحصیل و آموزش حق زنان و دختران است و تلاش برای بازگشایی مکتب ها جریان دارد!

آسواکانیوز(شنبه/۲۹عقرب/۱۴۰۰): سرپرست وزارت معارف می‌گوید، تحصیل حق مسلم اسلامی و قانونی زنان است.

نورالله منیر می‌افزاید که این وزارت تلاش دارد تا همه دختران به مکتب های شام بازگشته و آموزش و پرورش شان را ادامه دهند.

این در حالی است که اکثر مکتب های دخترانه در افغانستان به روی دانش آموزان بسته است و دختران دانش آموز در افغانستان از بازماندن ادامه درس های شان نگران استند..

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button