افغانستان

سازمان ملل متحد از وقوع فاجعه انسانی زودهنگام در فصل زمستان در افغانستان هشدار داد!

آسواکانیوز(شنبه/۲۹عقرب/۱۴۰۰): سازمان ملل متحد از رخ داد فاجعه انسانی زودهنگام و تلفات جانی وحشتناک به دلیل سردی هوا در فصل زمستان در افغانستان هشدار داده است.

دیبرا لاینز، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در مقر سازمان ملل به خبرنگاران گفته است که باید تالاش شود تا راهی برای جلوگیری از فاجعه انسانی و تلفات وحشت‌ناک جانی در افغانستان پیدا شود.

خانم لاینز هم‌چنان گفت که  اقتصاد افغانستان در حال فروپاشی است و نباید کشور های جهان به افغانستان پشت کنند، چون این می‌تواند برای شهروندان افغانستان خطرناک باشد.

او می‌گوید که نباید شهروندان افغانستان از بهر سقوط افغانستان به دست طالبان احساس کنند که از سوی کشور های هم‌سایه، منطقه، جهان و جامعه جهانی به دست فراموشی سپرده شده‌اند.

نماینده ویژ سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت که کشور های کمم کننده، کشور های جهان و هم‌سایه های افغانستان با حمایت سازمان ملل متحد می‌توانند که تغییر بزرگ مثبت در زنده‌گی و نجات افغان ها ایفا کنند.

هم‌چنان افزود که در جریان سه ماه پسین به اندازه قابل توجهی کمک های بشردوستانه در بخش های مواد غذایی، صحت و غیره موارد برای افغانستان صورت گرفته است.

او بار دیگر تاکید ورزیده است که سازمان ملل متحد به دنبال راه های است که بتواند از آن طریق معاش کارمندان صحی و آموزگاران در افغانستان را بپردازد و آن پول نباید به دست طالبان قرار گیرد.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button