افغانستان

صد تن از نیروهای ط‌البان پس از آموزش های نظامی-مسلکی در ولایت بدخشان فراغت به دست آوردند!

آسواکانیوز(یک‌شنبه/۳۰عقرب/۱۴۰۰): ط‌البان گفته‌اند که ۱۰ تن از نیروهای آنان پس از آموزش های نظامی-مسلکی از تولی اول کندک لوای دوم قول اردوی ۲۱۷ عمری در بدخشان فراغت به دست آورده‌اند.

قبل از این در نیز ط‌البان از فارغ شدن نیروهای نظامی-مسلکی پس از آموزش ها در ولایت های پروان، فراه، زابل، کابل، کندهار و خوست خبر داده بودند.

آگاهان سیاسی-نظامی به این باور اند که باید‌ ط‌البان برای نیروهای تحت امر شان یونیفرم مشخص تهیه کند، تا گروه هراس افگن زیر نام ط‌الب استفاده جویی نکنند و در وضعیت امنیتی کشور بهبود بیاید.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button