افغانستان

ط‌البان یک دستورالعمل هشت ماده‌ی را بر نشرات تلویزیون ها در افغانستان وضع کردند!

آسواکانیوز(دو‌شنبه/۱ قوس/۱۴۰۰): وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز یک‌شنبه ۳۰ عقرب یک دستورالعمل هشت ماده‌ی را درباره نشرات تلویزیون های افغانستان منتشر کرده که بر اساس آن یک شمار محدودیت ها بر این رسانه وضع می‌شود.

در این دستورالعمل آمده که نباید تلویزیون های افغانستان فلم ها، برنامه های کمیدی یا سرگریمی که در آن به شخصیت افراد توهین می‌شود یا هم سریال های که خلاف ارزش ها و شریعت اسلامی اسلامی است نشر کنند.

هم‌چنان در آن ذکر شده است که برنامه های تلویزیونی طوری تهیه گردد که برای کسی تحقیر و اهانت صورت نگیرد و هم‌چنان تمثیل‌گران زن در آن حضور نداشته باشند.

در اعلامیه که دستور العمل برای رسانه های دیداری نشر شده آمده که خبرنگاران و گوینده‌گان زن در تلویزیون ها باید حجاب اسلامی را رعایت کنند و تلویزیون ها نباید سریال ها و فلم های را نشر کنند که آن درباره پیامبران و صحابه کرام به تصویر کشیده شده باشند.

این دستور العمل را شماری از خبرنگاران، نهاد های رسانه‌ی و شهروندان افغانستان محدودیت بر نشرات تلویزیون های افغانستان خوانده‌اند.

اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر ط‌البان گفته است که این دستورالعمل برای تلویزیون ها آزادی بیان را محدود نمی‌سازد و موارد ساده‌ی استند که فرهنگ و ارزش های افغان ها آن را تایید می‌کند.

مقالات مرتبط

جواب دهید

Back to top button